جهش از ناوبری

dokhtar

جاده آبشار یاسوج

عکس سید باقر موسوی

بلوط

بلوط

دنا

دنا

یاسوج

یاسوج

یاسوج شهر کوچکی است که از زمان تاسیس آن کمتر از پنجاه سال می گذرد . و به همین دلیل در آن کوچه پس کوچه های باریک و گذر و.. یافت نمی شود . و می توان آن را از معدود شهرهایی دانست که دارای نقشه شهری پیشین است . این تصویر از روی تپه های اطراف شهر و از محلات ارم و شاهد گرفته شده است .

طبیعت بویراحمد

طبیعت بویراحمد

آبشار مارگون

آبشار مارگون

آبشار مارگون در سی کیلومتری یاسوج

کوه دنا